ОДЛУКA О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ЖАБАРИ,

На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – УС и 47/13…..99/2018) и члана 40. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“,број 1/19), Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 27.11. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ЖАБАРИ, ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ