Jн 25/2019 Одлука о додели уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
за јавну набавку услуга
„Зимско одржавање локалних путева и улица на
територији општине Жабари у 2019/2020 години“
ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
број ЈН 25/2019

15-11-2019 Одлука о додели уговора

01-11-2019 Позив за подношење понуда

01-11-2019 Конкурсна документација