Упутство за плаћање такси – Обједињена процедура

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду урбанизам и друштвене делатности
Oпштинске управе општине Жабари, издаје

УПУТСТВО

У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и
објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне
евиденције обједињене процедуре.

 

Упутство за плаћање такси