ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ – Нацрта Одлукe за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Oпштинска управа општине Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Нацрта Одлука за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину.
У циљу транспарентног прикупљања средстава, неопходно је да и ви активно учествујете у том процесу. Мишљење наших суграђана је путоказ за будућност наше општине. Активна улога грађана најбоље ће нам показати како да убудуће креирамо наше активности и како да одлуке доносимо у циљу добробити свих нас.

За преузимање:

Microsoft word