Јавна расправа Нацрта Одлуке o накнадама за коришћење простора на јавним површинама за 2024. годину.

Oпштинска управа општине Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Нацрта Одлуке o накнадама за коришћење простора на јавним површинама за 2024. годину.

У циљу транспарентног прикупљања средстава, неопходно је да и ви активно учествујете у том процесу. Мишљење наших суграђана је путоказ за будућност наше општине. Активна улога грађана најбоље ће нам показати како да убудуће креирамо наше активности и како да одлуке доносимо у циљу добробити свих нас.