Јавна расправа о буџету за 2024 годину

Oпштинска управа општине  Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Одлуке о буџету општине Жабари за 2024. годину.

У циљу транспарентног трошења средстава, неопходно је да и ви активно учествујете у буџетском процесу. Мишљење наших суграђана је путоказ за будућност наше општине. Активна улога грађана најбоље ће нам показати како да убудуће креирамо наше активности и како да средства буџета користимо у циљу добробити свих нас.