Извештај о спроведеној јавној расправи поводом нацрта одлуке за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину

У складу са чланом 7. , 18. , 29. Одлуке о јавним расправама (“Сл. гласник Општине Жабари“, бр. 4/19) Општинско веће општине Жабари, сачинило је следећи:

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ. СА ЗАПИСНИКОМ СА ОТВОРЕНОГ САСТАНКА