Извештај о спроведеној јавној расправи предлога одлуке о трећој измени и допуни одлуке о буџету

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ЗАПИСНИКОМ СА ОТВОРЕНОГ САСТАНКА.

 

авна расправа је спроведена у организацији Општинског већа општине Жабари, а уз стручну помоћ Одељења за буџет и финансије – лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима  је руководилац Одељења за буџет и финансије Милена Васић, број телефона: 012/250-130.

Јавна расправа је трајала у периоду од 21.10.2022. до 11.11.2022. године.