Набавка услуга број ЈН 5/2018

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу,

Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари“,

Партија 3. – Израда енергетских пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима и Брзоходу 

 

Датум објаве Назив документа 
23.02.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2
23.02.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 3
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 2
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 1
06.02.2018 Измена и допуна конкурсне документације
06.02.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
06.02.2018 Појашњење конкурсне документације
02.02.2018 Конкурсна документација
02.02.2018 Позив за подношење понуда