ЈН 4/2018

Партија 1. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на реконструкцији главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац);

Партија 2. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница”

 

 

 

 Датум објаве Назив документа 
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 2
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 1
08.02.2018 Појашњење конкурсне документације
06.02.2018 Измена и допуна конкурсне документације
06.02.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
06.02.2018 Појашњење конкурсне документације
02.02.2018 Конкурсна документација
02.02.2018 Позив за подношење понуда