ЈН 6/2018

„Израда пројектно – техничке документације – пројекти локалних путева“ број ЈН 6/2018

 

Датум објаве Назив документа  
20.02.2018 Одлука о додели уговора
08.02.2018 Појашњење конкурсне документације
02.02.2018 Конкурсна документација
02.02.2018 Позив за подношење понуда