ЈНМВ 26/2018

„Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију саобраћајница у насељу Симићево, у општини Жабари“

15-10-2018. Обавештење о закљученом уговору

08-10-2018. Oдлука о додели уговора

28-9-2018. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

28-9-2018. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

28-9.2018.  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

26-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

29-9-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA