Процена утицаја на животну средину

02. новембар 2018.

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ
  2. Studija procene uticaja korkigovana 22 oktobar 2018

17Август 2018

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
  2. STUDIJA PROCENE UTICAJA NA S SR Projekat OTPADNE GUME ZABARI AVG 2018_

Јун 2018

  1. Обавештење потребна процена утицаја ОПШТИНА ЖАБАРИ
  2. Обевештење није потребна процена утицаја на животну средину „DOKI BOX 035“ из СВИЛАЈНЦА

мај 2018

  1. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ „DOKI BOX 035“ из СВИЛАЈНЦА
  2. ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА (ОТПАДНИХ ГУМА И ПЛАСТИКЕ), КАПАЦИТЕТА 20 ТОНА ДНЕВНО У ЖАБАРИМА НА КП БР 5153/3 У К.О. ЖАБАРИ