ЈН 24/2018

05-10-2018 Обавештење о закљученом уговору

18-9-2018. Одлука о додели уговора

На основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-79/2018-01 од 04.09.2018. године, Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
за јавну набавку радова
„Извођење радова на летњем одржавању локалних путева и
улица на територији општине Жабари“
број ЈН 24/2018

 

06-9-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

06-09-2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА