ЈН 22/2018

05-10-2018. Обавештење о закљученом уговору

18-9-2018. Одлука о додели уговора

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
Набавка услуга:
„Израда енергетског пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Кочетину и Сибници и
здравствене амбуланте у Влашком Долу “
број ЈН 22/2018

06-9-2018  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

06-9-2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ: 22/2018