ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Јавна расправа је спроведена у организацији Општинског већа општине Жабари, а уз стручну помоћ Одељења за буџет и финансије – лица задужена за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима су руководилац Одељења за буџет и финансије Милена Васић број телефона:012/250-130 и Ивковић Надица број телефона:064/81-33-223
Јавна расправа је трајала у периоду од 26.02.2024. до 18.03.2024. године.