Документи Инспекције заштите животне средине за 2020 годину

Годишњи план по месецима за 2020 годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину
Сагласност Министарства заштите животне средине
Сагласност Координационе комисије општинске управе Жабари

 

 

Канцеларија број 16,

контакт телефон 012/250-130, локал 18

064/81-33-217.