Документи Инспекције заштите животне средине за 2020 годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину
Сагласност Министарства заштите животне средине

 

 

Канцеларија број 16,

контакт телефон 012/250-130, локал 18

064/81-33-217.