Одлуке у вези утврђивања пореза на имовину за 2020. годину

 

Одлуке у вези утврђивања пореза на имовину за 2020. годину

(„Службени гласник општине Жабари“, број 8/2019

  1. Одлука о локалним комуналним таксама
  2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовуину за 2020. годину у општини Жабари
  3. Одлука о стопи амортизације
  4. Одлука о стопама пореза на имовину у општини Жабари
  5. Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно, односно шумско земљиште, код утврђивања основице пореза на имовину
  6. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Жабари
  7. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за 2020. годину
Објављено ЛПА