ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017- др. закон, 95/2018, и 114/2022), чланова 4, 5, 6. и 7. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), у складу са Решењем о потреби попуњавања слободних извршилачких радних места, број 10-4 /2022-01 од 31.10.2022. године.

 

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече  од 8. новембра 2022. године  и истиче  15.  новембра 2022. године.

Текст конкурса: