Процена утицаја на животну средину

02. новембар 2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ Studija procene uticaja korkigovana 22 oktobar 2018 17Август 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ STUDIJA PROCENE UTICAJA NA S SR Projekat…