Информације од јавног значаја

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општини Жабари је Мари Пауновић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Жабари. Захтеви се подносе на адресу Општина Жабари улица Кнеза Милоша 103 12374 Жабари тел.012 250 130 opstina@zabari.org.rs ili…