Одлуке о порезу на имовину од 2021.године

 

ПДФ:

  1. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на ….
  2. Одлука о стопи амортизације у општини, за коју се умањује вредност непокретности (осим земљишта),…
  3. Одлука о одређивању зонама и најопремљеније зоне на територији општине Жабари
  4. Одлука о стопама пореза на имовину у општини Жабари

WORD

  1. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на ….
  2. Одлука о стопи амортизације у општини, за коју се умањује вредност непокретности (осим земљишта),…
  3. Одлука о одређивању зонама и најопремљеније зоне на територији општине Жабари
  4. Одлука о стопама пореза на имовину у општини Жабари
Објављено ЛПА