Jавна расправа о првој измени Одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2023. години , као и да дају своје предлоге и примедбе.

Јавна расправа ће се спровести у периоду од 02.02.2023. године до 23.02.2023. године.

Орган надлежан за давање информација у вези са стањем у области на које се односи предложени Нацрт одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину је Одељење за буџет и финансије, а лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима су Ана Стевановић и Милена Васић тел. број 012 250 130.

Своје предлоге примедбе и сугестије сви заинересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: Општина Жабари, Кнеза Милоша 103,12374 Жабари са назнаком „За јавну расправу о предлогу одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину“, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Жабари или електронском поштом на адресу: sozabari@ptt.rs са назнаком „За јавну расправу о Предлогу Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину“, најкасније до 23.02.2023. године до 10,00 часова .

Формулар за предлог, примедбе и сугестије може се подићи на Писарници Општинске управе општине Жабари или на напред наведеној e-mail адреси.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и заинтересоване јавности биће одржан 23.02.2023. године (ЧЕТВРТАК) у сали Скупштине општине Жабари у улици Кнеза Милоша 103, са почетком у 10,00 сати.

Предлог Одлуке првој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину биће објављен на званичном сајту општине Жабари и на огласној табли општине Жабари.