Јавна Набавка 4/2019 Одлука о измени уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова – број ЈН 4/2019 „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ“

08-7-2019. Одлука о измени уговора

07-5-2019 Обавештење о закљученом уговору

18-4-2019. Одлука о додели уговора

02-04-2019 Пojaшњење конкурсне документације 4

28-3-2019. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBJEKAT SOCIJALNE ZASTITE

28-3-2019 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

25-3-2019  PDF       Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

21-3-2019. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 4/2019

08-3-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 4/2019

08-3-2019. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 4/2019               КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 4/2019 (WORD)