ЈН 23/2019 Обустављен поступак ПАРТИЈА 1. Закључен уговор партија 2

Набавка услуга:

Партија 1. – Стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Жабари;

Партија 2. – Стручни надзор над извођењем додатних радова на инсталацијама водоводне мреже објекта социјалне заштите у Жабарима“

 БРОЈ ЈНМВ: 23/2019

22-10-2019 Обавештење о обустави поступка партија 1
17-10-2019 Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2
14-10-2019 Одлука о додели уговора ПАРТИЈА 2
14-10-2019 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈА 1.
03-10-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
03-10-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА