ЈН 18/2017

Набавка услуга:

Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац,

Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница“.