ЈН 1/2018 Одлука о измени Уговора

29. jun 2018 . ODLUKA O IZMENI UGOVORA VODOVOD ALEKSANDROVAC SKENIRANO

 

Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац) број ЈН 1/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018 Pojasnjenje kd JN1 2018 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn-1-1 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn-1-2 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn1-2018. Poziv za podnosenje ponuda VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018