JН 03/2020 Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике  Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-23/2020-01 од 24.03.2020. године, Општинска управа општине Жабари дана 30.03.2020. године објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
„Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“

 

15-5-2020 Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.1

04-5-2020 Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2

13-4-2020 Oдлука о додели уговора

30-3-2020 Конкурсна документација

30-3-2020  Обавештење о покретању преговарачког поступка