ЈАВНИ ПОЗИВ 2/2018 Одлука о додели уговора

  отворени поступак доделе јавног уговора
о ЈПП са елементима концесије
за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности
сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине
Жабари

07-6-2019 Обавештење о закљученом уговору

10-4-2019. Одлука о додели уговора за јавну набавку „Обављање комуналне делатости сакупљања, транспорта и депоновања комуналног одтпада са подручја општине Жабари

14-1-2019.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 2/2018

14-1-2019. Ј А В Н И П О З И В број: 2/2018 – отворени поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије

 

 

Крајњи рок за достављање понуда: Истеком 60 календарских дана од дана
објављивања у сл. гласнику РС до 12;00 часова

Јавно отварање: Истеком 60 календарских дана од дана
објављивања у сл. гласнику РС у 13:00

објављено у „Службеном гласнику РС“ број 1 од 11. јануара 2019. године.