ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога Одлуке о трећој измени и допуни одлуке о буџета општине Жабари за 2022. години , као и да дају своје предлоге и примедбе.

Јавна расправа ће се спровести у периоду од 21.10.2022. године до 11.11.2022. године.

Орган надлежан за давање информација у вези са стањем у области на које се односи предложени Нацрт одлуке о трећој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2022. годину је Одељење за буџет и финансије, а лица задужена за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима су: Милена Васић број телефона:012/250-130.

Своје предлоге примедбе и сугестије сви заинересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: Општина Жабари, Кнеза Милоша 103 ,12374 Жабари са назнаком „За јавну расправу о предлогу одлуке о трећој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2022. годину“, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Жабари или електронском поштом на адресу: sozabari@ptt.rs са назнаком „За јавну расправу о Предлогу Одлуке о трећој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2022. годину“, најкасније до 11.11.2022. године до 12,00 часова.

Формулар за предлог, примедбе и сугестије може се подићи на Писарници Општинске управе општине Жабари или на напред наведеној e-mail адреси.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и заинтересоване јавности биће одржан 14.11.2022. године (ПОНЕДЕЉАК) у сали Скупштине општине Жабари у улици Кнеза Милоша 103, са почетком у 12,00 сати.

Предлог Одлуке о трећој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2022. годину објављен је на званичном сајту општине Жабари и на огласној табли општине Жабари.