ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Поштовани суграђани,

Oпштинска управа општине Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Жабари.
У циљу транспарентног прикупљања средстава, неопходно је да и ви активно учествујете у том процесу. Мишљење наших суграђана је путоказ за будућност наше општине. Активна улога грађана најбоље ће нам показати како да убудуће креирамо наше активности и како да одлуке доносимо у циљу добробити свих нас.

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ таксе
  2. Образац за сугестије на НацртОдлуке
  3. Позив за јавну расправу Нацрт Одлука
  4. Nacrt odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za 2020- Žabari
  5. Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама
  6. Позив за јавну расправу Нацрт Одлука