Jавна расправа о другој измени Одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за
2023. години , као и да дају своје предлоге и примедбе.

Јавна расправа ће се спровести у периоду од 26.05.2023. године до 19.06.2023. године.

 

Своје предлоге примедбе и сугестије сви заинересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: Општина Жабари, Кнеза Милоша 103 ,12374 Жабари са назнаком   „За јавну расправу о предлогу одлуке о другој измени и допуни одлуке о  буџету општине Жабари за 2023. годину“, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Жабари или електронском поштом на адресу: opstina@zabari.org.rs  са назнаком   „За јавну расправу о Предлогу Одлуке о другој измени и допуни одлуке о  буџету општине Жабари за 2023. годину“, најкасније до  19.06.2023. године до 09,00 часова .

 

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и заинтересоване јавности биће одржан 19.06.2023. године (ПОНЕДЕЉАК) у сали Скупштине општине Жабари у улици Кнеза Милоша 103, са почетком у 10,00 сати.