Интерни конкурс за попуњавање слободних извршилачких радних места у Општинској управи

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017- др. закон, 95/2018, и 114/2021), чланова 4, 5, 6. и 7. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), у складу са Решењем о потреби попуњавања слободних извршилачких радних места, број 10-7 /2023-01 од 04.09.2023. године, начелник Општинске управе општине Жабари, оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ