ОБАВЕШТЕЊЕ ЕКО НАКНАДА

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2021. године истиче рок за подношење пријаве за 2021. годину.

Преузмите обавештење:

Институт Михајло Пупин омогућио је да се од 18. јула 2020. године пријаве подносе и електронским путем на Порталу локалних пореских администрација (ЛПА) на адреси https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage.

Објављено ЛПА