Jaвни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 5 стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима, на територији општине Жабари

I. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је пружање помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 5 стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима, на територији Општине

Стамбене јединице у објектима којима управља Центар за социјални рад, дају се на коришћење, без могућности куповине, у циљу решавања стамбених потреба посебно социјално угрожених категорија избеглица.

ДОКУМЕНТ ЈАВНИ ПОЗИВ ССЗУ