Јавни конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама

На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама (‘’Службени гласник РС’’, број 36/2006 ), члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 8/2017),Одлуке о буџету општине Жабари за 2018. „Службени гласник општине Жабари“, бр. 14/2017, 1/2018 и 9/2018) и Одлуку о расписивању јавног конкурса за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама, бр. 40-03/2018-01 од 02.07.2018. године, Комисије за спровођење поступка за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

  1.  ЈАВНИ ПОЗИВ                                                 2018/07/03. године
  2.  Пријава на конкурс                                          2018/07/03. године.
  3. Predlog o izboru projekata                                  18. 7 2018. године
  4. RESENJE O ODOBRENJU PROJEKATA CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE       19.7.2018.
  5. RESENJE O ODBIJANJU PRIJAVE CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE           19.7.2018.