ЈН 8/2018 Одлука о измени уговора

30.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA II SKENIRANO

10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA 

04.5.2018.Oбавештење о закљученом уговору

17.4.2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку бр 8/2018

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова 2„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СИБНИЦИ“ број ЈН 8/2018