ЈН 7/2019 Одлука о додели уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за јавну набавку радова

„Вишепородични стамбени објекат к.п.бр. 6755 К.О. Жабари – спољно уређење“

број ЈН 7/2019

12-4-2019 Одлука о додели уговора

29-3-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

29-3-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА