ЈН 30/2018 закључен уговор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
за јавну набавку радова
Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ број ЈН 30/2018

27.2.2019. Oбавештење о закљученом уговору

06-2-2019. Oдлука о додели уговора Реконструкција саобраћајница у општини Жабари“ број ЈН 30/2018

23-1-2019.ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 30/2018

23-1-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

23-1-2019 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 30/2018

25-12-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 30/2018
25-12-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 30/2018