ЈН 3/2019 Закључен уговор

10-4-2019. Обавештење о закљученом уговору јн 03-2019

25-3-2019. Oдлука о додели уговора 

14-03-2019. Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 3/2019

14-03-2019. Измена и допуна конкурсне документације за ЈН 3/2019

14-03-2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

„Рушење и уклањање остатка изгорелог објекта у Александровцу“ број ЈН 3/2019

06-03-2019.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА JN03-2019

06-03-2019.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН 03-2019

06-03-2019. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (WORD) ЈН 03-2019