ЈН 27/2019 Обустављен поступак

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ

„Стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине Жабари“

број ЈН 27/2019

15-11-2019 Одлука о обустави поступка

01-11-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

01-11-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА