ЈН 21/2019 Oбустављен поступак

16-10-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

10-10-2019 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА БР 404-71/2019-0221 2019


Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева и јавних површина на територији општине Жабари“ број ЈН 21/2019

 

30-9-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева и јавних површина на територији општине Жабари“

 

30-9-2019.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА „Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева и јавних површина на територији општине Жабари“ БРОЈ ЈНМВ: 21/2019