ЈН 21/2019 Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева и јавних површина на територији општине Жабари

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ

Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева и

јавних површина на територији општине Жабари

ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

број ЈН 21/2019

01-11-2019 Oбавешгење о закљученом уговору

31-10-2019 Oдлука о измени одлуке о додели уговора Jн 21 2019

28-10-2019 Одлука о додели уговора јн 21-2019-понољен поступак

17-10-2019 Конкурсна документација

17-10-2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА