ЈН 1/2020 Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево и Породин

Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево и Породин“

број ЈН 1/2020

21-4-2020 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

30-3-2020 Одлука о додели уговора ЈН 1/2020

09-3-2020 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 1/2020

09-3-2020 XII. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

18-2-2020. Позив за подношење понуда

18-2-2020 Конкурсна документација