ЈН 1/2018

29.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

24.8.2018. Одлука о додели уговора

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник  РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Скупштина општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности број 1/2018 „Угоститељске услуге поводом Дана општине“

10.8.2018.  Позив за подношење понуда  
10.8.2018. Конкурсна документација