Јавна набавка 9/2018

Набавка услуга:

Партија 1. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину;

Партија 2. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, издвојено одељење у Сибници

Одлука о додели уговора

 

 

27.4.2018. Обавештење о закљученом уговору партија 1

27.4.2018. Обавештење о закљученом уговору партија 2

12.4.2018.   Одлука о додели уговора партија 1

12.4.2018. Одлука о додели уговора партија 2

 

„Набавка услуга:

Партија 1. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину;

Партија 2. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, издвојено одељење у Сибници“