Јавна набавка 19/2019 Уређење пољских путева

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за јавну набавку радова

Уређење пољских путева – ревитализација у Влашком Долу и Витежеву

број ЈН 13/2019

19-7-2019. Позив за подношење понуда

19-7-2019. Конкурсна документација