Jавна набавка 12-2019 Закључен уговор

Асфалтирање путева на територији општине Жабари –

Изградња локалног општинског јавног пута у грађевинском реону насеља Породин,

на к.п.бр. 13726 и 10310/4 К.О. Породин“

број ЈН 12/2019

 

04-9-2019 Oбавештење о закљученом уговору

12-8-2019 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

03-7-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PORODIN

03-7-2019  Poziv za podnosenje ponuda PORODIN