Упутство за припрему одлуке о буџету општине Жабари

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Жабари за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Жабари за за 2020. годину