Јавна расправа предлога Одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину

Поштовани суграђани,

 

Oпштинска управа општине  Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину.

У циљу транспарентног трошења средстава, неопходно је да и ви активно учествујете у буџетском процесу. Мишљење наших суграђана је путоказ за будућност наше општине. Активна улога грађана најбоље ће нам показати како да убудуће креирамо наше активности и како да средства буџета користимо у циљу добробити свих нас.

 

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога Одлуке о буџета општине Жабари за 2023. години , као и да дају своје предлоге и примедбе.

Јавна расправа ће се спровести у периоду од 18.11.2022. године до 09.12.2022. године.

Орган надлежан за давање информација у вези са стањем у области на које се односи предложени Нацрт одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину је Одељење за буџет и финансије, а лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима је Милена Васић тел. број 012 250 130.

Своје предлоге примедбе и сугестије сви заинересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: Општина Жабари, Кнеза Милоша 103,12374 Жабари са назнаком „За јавну расправу о предлогу одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину“, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Жабари или електронском поштом на адресу : sozabari@ptt.rs са назнаком „За јавну расправу о Предлогу Одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину“, најкасније до 09.12.2022. године до 10,00 часова .

Формулар за предлог, примедбе и сугестије може се подићи на Писарници Општинске управе општине Жабари или на напред наведеној e-mail адреси.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и заинтересоване јавности биће одржан 09.12.2022. године (ПЕТАК) у сали Скупштине општине Жабари у улици Кнеза Милоша 103, са почетком у 10,00 сати, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Предлог Одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину биће објављен на званичном сајту општине Жабари и на огласној табли општине Жабари.